Co ChatGPT „mówi” o swoim szefie?

23.05.23 wysłuchałem na żywo spotkania z Samem Altmanem szefem OpenAI, która stworzyła ChatGPT. Sam Altman wystąpił na Uniwersytecie Warszawskim.

Nagłośnienie na sali było słabe.
Nagranie poprawiłem AdobePodcast (AI poprawiające dźwięk).
Całość przepuściłem przez narzędzie Descript (które zamieniło audio na tekst). Następnie całą transkrypcję wrzuciłem do ChatGPT i zapytałem „go”:

„Jakim człowiekiem jest Sam Altman?”

 
 

Na podstawie wyciągniętych cytatów i informacji z spotkania można wyciągnąć pewne wnioski na temat Sama Altmana. Oto kilka cech, które można przypisać temu osobie:

🚀 Wizjoner: Sam Altman wykazuje się wizją dotyczącą przyszłości AI i jej potencjału do poprawy jakości życia ludzi na całym świecie. Jego zaangażowanie w misję tworzenia Sztucznej Ogólnej Inteligencji (AGI) w sposób korzystny dla całej ludzkości wskazuje na jego wiarę w pozytywny wpływ technologii.

🤝 Odpowiedzialny: Altman zdaje sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń związanych z rozwojem AI i podkreśla konieczność rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i etyką. Jego zaangażowanie w zagadnienia takie jak równość społeczna, partycypacja społeczna i odpowiedzialność systemów AI świadczy o jego trosce o społeczeństwo.

🤼 Otwarty na konkurencję i inspiracje: Altman wyraża uznaniu dla innych modeli AI i konkurencyjnych rozwiązań. Zauważa wartość analizy modeli konkurencji w celu doskonalenia własnych systemów i wykorzystywania inspiracji z innych źródeł.

👨‍🎓 Skupiony na badaniach i rozwoju: Sam Altman podkreśla potrzebę dalszych badań i rozwoju w dziedzinie AI, zwłaszcza w kontekście rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem. Jego zaangażowanie w pracę nad AGI i dążenie do stworzenia pozytywnego wpływu na świat wskazuje na jego determinację i zaangażowanie w rozwój tej technologii.

🌐 Świadomy wyzwań społecznych: Altman rozważa zagadnienia społeczne, takie jak nierówność, uczestnictwo społeczne i etykę. Jego zainteresowanie tymi kwestiami świadczy o jego świadomości wpływu AI na społeczeństwo i dążeniu do znalezienia rozwiązań, które przynoszą korzyści dla wszystkich.

Warto zauważyć, że powyższe wnioski opierają się na fragmentach spotkania i nie są pełnym obrazem Sama Altmana jako osoby. Jednak w świetle tych informacji można uznać go za wizjonera z głębokim zrozumieniem potencjału i wyzwań AI, odpowiedzialnego lidera, otwartego na konkurencję i inspiracje oraz skupionego na badaniach i rozwoju technologii AI. „


Related Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *